finans

Finans Nedir?

Finans eğitimi öğrencilerinin hazırladığı sitemizde bu ilk içeriğin finansın genel tanımları olmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle aşağıda okuyacağınız içeriği hazırladık. Öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmaya, özellikle finans alanında eğitim alanlara bu alandaki kariyer imkanları ve şartları ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin.

Finans (finance),  basit para ve mülkten tahvillere ve daha karmaşık diğer finansal araçlara kadar tüm değerli varlıkları yönetmeyle ilgili çeşitli ekonomi, hukuk ve genel bilgi birikimlerini kapsayan kesin olmayan bir genellemedir. Daha spesifik olarak, finansal analiz ve kararlar yoluyla, mali kaynakları bir kuruluşun (devletler, şirketler ve işletmeler) veya bireyin hedeflerine doğru optimize etmek için varlıkların toplanması ve kullanılması ile ilgili planlı eylemler yapılabileceğini belirtir.

Finans’a Giriş

Finans, üç şey arasındaki ilişkinin incelendiği bir alandır; zaman, risk ve para.

Paranın zaman değeri, finansmanı şekillendiren üç temel fikirden biridir. Paranın zaman değeri, “Bugün bir liranın yarın bir liradan daha fazla edeceğini” açıklıyor. Bu öncelikle borçlu fonlardan ve enflasyon piyasasından kaynaklanmaktadır. Bugün birinin bir lirası varsa, o zaman da bazı faiz oranlarında bu lira ile yatırım yapma olanağına sahip olur. Enflasyona bir örnek: diyelim ki 1 TL tutarınız var ve bugün 10 şeker satın alabilirsiniz. Yarınki aynı şekerlemeler için 1.20 TL ödersiniz. Yani, aynı 10 şekerlemenin enflasyonundan dolayı bugün yarın ödeyeceğiniz miktardan daha azını ödüyorsunuz.

Enflasyon, satın alma gücündeki azalmaya işaret eder. Deflasyon ise satın alma gücündeki artışa atıfta bulunmaktadır. Enflasyon paranın değerini düşürmemekle birlikte, artık miktarı azaldıkça satın alabileceğiniz ürünlerin miktarının azalmasına neden olur. Yukarıdaki örneğe bakacak olursak 1 lira hala 1 liradır ancak enflasyonun ardından birey, muhtemelen aynı 1 lira ile sadece 8 şeker alabilir.

İki para değeri vardır. Biri paranın bugünkü değeri, diğeri paranın gelecek değeridir.

İkinci olarak fırsat maliyeti kavramıdır. Yani bir kişi parasını bir öğeye veya yatırıma dağıtırsa, o zaman onunla başka bir şey yapma fırsatı söz konusudur.

Üçüncüsü risk kavramıdır. Diyelim ki yatırımlara 100.000 TL ayırdım ve bunu borsada değerlendirdim ve X firmasının hisse senetlerini satın aldım. Bu durumda dönüşlerim tamamen piyasadaki X firmasının hisselerinin performansına bağlı olacaktır ve bu, X firmasının ürünleri başarısız olursa, hisseler düşmeye başlar ve X firmasındaki yatırımımı azaltır.

Yatırım Getirileri

Yatırım getirisi kavramı, üç tehlikeyi de dengelemek için tasarlanmıştır. Finansta aslında iki tür dönüş bulunmaktadır: yatırımın geri dönüşü ve yatırımın getirisi. Yatırım para kaybederse, riske ettiğiniz şeyin bir bölümünü geri alabilirsiniz. Yatırım geri dönüşü finansın öncelikle ilgilendiği getiridir.

Borç Finansmanı ve Öz Sermaye Finansmanı

Çoğu girişim için finansman faaliyeti, borç finansmanı veya öz sermaye finansmanıdır.

Bir yatırımcı, herhangi bir girişiminde veya projede finansman sağlamaya karar verdiğinde risk, koruyucu talep ve dönüş olmak üzere üç endişesi vardır.

Bu üç kaygı aslında hiyerarşiktir. Son ikisi, ilki ile dengelenir. Daha yüksek getiri ile ilişkili olduğunda yüksek risk daha caziptir. Koruyucu talep, daha sonra, risk ve dönüş arasındaki dengeyi ince ayarlamak için bir destek noktası gibi davranır.

Borç Finansmanı

Borç finansmanı, örnek olarak kredi kartı, ipotek, tahviller vb. Hazine borcu, şirket tahvilleri de borç finansmanı biçimleridir.

Borç finansmanı ile alacaklının getirisi sabittir. Borç için anlaşmaya varılan faiz oranı oldukça basittir. Bu oran, borçluya bağlı olarak, tek haneli bir orandan % 25’e hatta belki de% 30’a kadar değişebilir. Risk, bir avuç faktör tarafından belirlenir ve en önemlisi kişinin kredi geçmişidir. Borç finansmanında alacaklılara sunulan koruyucu hak, borcun varlığı üzerine bir haktır. Borçlu ödemede başarısız olursa, alacaklı borçlunun mülkünü kredi kaybını telafi etmek için satabilir.  Alacaklıların hakkı, öz sermaye finansmanına katılanların hakkına karşı öncelik taşır.

Öz Sermaye Finansmanı

Öz sermaye finansmanı genellikle borç finansmanından daha az kesin olarak kabul edilir. Ekipman, toprak gibi nakit dışı varlıkların normal nakit ile birlikte yatırım yaptığı durumlar tipik bir örnektir. Bu, risk sermayesi, hisse senetleri, melek yatırımcıları ve daha fazlasını bulduğumuz kategoridir. Öz sermaye finansmanı ilişkisini tanımlamak için kullanılan şartlar daha çeşitlidir ve basitçe öz sermaye yatırımcıları olarak adlandırılır.

Öz sermaye finansmanının getirisi, bir şirketin kârındaki haktır; sadece bugünün kârı değil, aynı zamanda hisse senedi çıkaran modern şirketlerde, gelecekteki tüm potansiyel kazançlardır. Bu nedenle, yani çoğu kişisel finans borçlu karı içermez çünkü karın neredeyse tümünün borç finansmanı vardır.

Öz sermaye finansmanında, hisse senedi yatırımcısının işletme varlıkları üzerinde hala bazı hakkı bulunduğu doğru olmakla birlikte, alacaklı tarafından yapılan daha önceki hakkın anlamı, bu noktayı pratik bir açıdan ele almaktadır. Birkaç önemli istisna dışında bir hisse senedi yatırımcısı olarak, işletmenizin karlı bir yöne gittiğinden emin olmak için diğer sermaye yatırımcıları ile birlikte kişisel gücünüzle ilgili her şeyi yapma hakkına sahipsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir